D.U.K.

 • Kreditas apyvartai
  • Kreditas apyvartai
  • Investicinis kreditas
  • Kreditas naujam verslui
  • Paskola verslui
  • Visi

Kuo skiriasi kredito linija nuo kredito apyvartai?

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad kredito linija veikia kaip rezervas įmonės sąskaitoje. Klientas pats sprendžia, kada panaudoti kredito linijos lėšas kaip paskolą verslui. Taip pat ji gali būti uždengiama, atsiradus laisvoms lėšoms, ir taip taupomos kredito palūkanų išlaidos iki kito verslo paskolos išmokėjimo. Dažniausiai kredito linijos terminas yra 12 mėn. su pratęsimo galimybe. Tai reiškia, kad visas kreditas grąžinamas termino pabaigoje, o kas mėnesį mokamos tik palūkanos, susijusios su kreditu. Kreditas apyvartai skirtas tiems, kas turi šiuo metu konkretų trumpalaikį poreikį apyvartinei verslo paskolai bei nori turėti aiškiai išdėstytą mokėjimų grafiką visai paskolai grąžinti.

Kokio dydžio kreditą galite suteikti be užstato?

Pagal šiuo metu esančią situaciją be užstato galime suteikti kreditą ar jo dalį iki 10 000 EUR.

Kodėl apyvartinių lėšų maksimalus kredito terminas trumpesnis nei investicinio kredito?

Pagrindinė taisyklė įmonės finansų valdyme yra ta, kad trumpalaikiai projektai turi būti finansuojami trumpalaikiais pinigais, o ilgalaikiai projektai – ilgalaikiais pinigais. Apyvartinės lėšos yra skirtos įmonės einamosioms išlaidoms dengti – prekių ar įrankių užpirkimui, atlyginimų mokėjimams, biuro, transporto ir panašioms išlaidoms. Dėl šios priežasties jos finansuojamos trumpalaike paskola, o jos grąžinimas taip pat yra trumpo laikotarpio. Taip jums yra lengviau valdyti įmonės finansus ir pinigų srautą.