D.U.K.

 • Visi
  • Visi
  • Investicinis kreditas
  • Kreditas apyvartai
  • Kreditas naujam verslui
  • Paskola verslui

Ar galima refinansuoti kreditą?

Taip, kredito refinansavimo pasiūlymą jūsų įmonei taip pat galime pateikti.

Ar yra reikalinga nuosavų lėšų dalis projekte?

Taip, nuosavų lėšų dalis projekte yra reikalinga visais atvejais.  Dabartinė prašoma nuosavų lėšų dalis projekte siekia nuo 10%, skaičiuojant nuo viso projekto sumos. Projektas gali būti: įrangos, nekilnojamojo turto įsigyjimas, nekilnojamo turto vystymas, automobilių, sunkvežimių pirkimas.

Kaip užpildyti verslo planą ir kodėl jis reikalingas?

Verslo planas yra reikalingas pagrįsti verslo idėją, apskaičiuoti lėšų, investicijų ir paskolų poreikį, įvertinti verslo idėjos privalumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes. Verslo planas padeda išgryninti verslo paskolos poreikį, finansuotojui įvertinti galimybes skolinti. Tikima, kad verslo idėja su planu galima įgyvendinti sėkmingiau nei be jo.

Kas yra Invega garantija?

INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones. INVEGOS veikla yra orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti SVV ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis INVEGOS įgyvendinamų priemonių ir veiklų buvo įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGOS valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų (toliau – ES struktūrinių fondų) lėšas.

Kodėl apyvartinių lėšų maksimalus kredito terminas trumpesnis nei investicinio kredito?

Pagrindinė taisyklė įmonės finansų valdyme yra ta, kad trumpalaikiai projektai turi būti finansuojami trumpalaikiais pinigais, o ilgalaikiai projektai – ilgalaikiais pinigais. Apyvartinės lėšos yra skirtos įmonės einamosioms išlaidoms dengti – prekių ar įrankių užpirkimui, atlyginimų mokėjimams, biuro, transporto ir panašioms išlaidoms. Dėl šios priežasties jos finansuojamos trumpalaike paskola, o jos grąžinimas taip pat yra trumpo laikotarpio. Taip jums yra lengviau valdyti įmonės finansus ir pinigų srautą.

Kodėl reikalingas užstatas?

Pagal Statistikos departamento (2018) duomenis Lietuvoje tik 32% naujų verslų išgyvena bent 5 metus. Tai rodo, kad pradedantysis verslas yra rizikingas. Paskolas finansuojame indėlininkų lėšomis todėl jaučiame atsakomybę ir vertiname prisiimamą riziką. Tam reikalingas užtatas siekiant sumažinti išduodamos paskolos riziką.

Kokio dydžio kreditą galite suteikti be užstato?

Pagal šiuo metu esančią situaciją be užstato galime suteikti kreditą ar jo dalį iki 10 000 EUR.

Kuo skiriasi kredito linija nuo kredito apyvartai?

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad kredito linija veikia kaip rezervas įmonės sąskaitoje. Klientas pats sprendžia, kada panaudoti kredito linijos lėšas kaip paskolą verslui. Taip pat ji gali būti uždengiama, atsiradus laisvoms lėšoms, ir taip taupomos kredito palūkanų išlaidos iki kito verslo paskolos išmokėjimo. Dažniausiai kredito linijos terminas yra 12 mėn. su pratęsimo galimybe. Tai reiškia, kad visas kreditas grąžinamas termino pabaigoje, o kas mėnesį mokamos tik palūkanos, susijusios su kreditu. Kreditas apyvartai skirtas tiems, kas turi šiuo metu konkretų trumpalaikį poreikį apyvartinei verslo paskolai bei nori turėti aiškiai išdėstytą mokėjimų grafiką visai paskolai grąžinti.