2020-07-21

Aktualijos

Dalintis:

EBITDA – kas tai?

EBITDA iš anglų kalbos šifruojasi kaip: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortizaton. Lietuviškai tai būtų veiklos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Dydis, kuris visada rūpi pinigų skolintojams, investuotojams, analitikams. EBITDA apskaičiuojama iš įmonės pelno-nuostolio ataskaitos, bei, dažniausiai, vertinama metų EBITDA. Tačiau kodėl šis skaičius toks reikšmingas, bei naudojamas apskaičiuojant kitus įmonių veiklos rodiklius? Kodėl kredituotojai prašo patikslinti amortizacijos ir palūkanų sąnaudas?

Grynasis pelnas neparodo tikrųjų galimybių dengti kredito grafiką

Norint apskaičiuoti įmonės galimybes aptarnauti kreditą, orientacija vien tik į grynąjį pelną neparodo įmonės tikrojo pinigų srauto, kuris gali būti tam nukreiptas. Kaip pavyzdys – jei įmonė neturi ilgalaikio turto, arba jo suma yra labai maža, nėra palūkanų mokėjimų, grynasis pelnas būtų gana geras parametras apskaičiuoti kiek įmonė galėtų skolintis. Tačiau dažnu atveju būna kitaip – yra tiek ilgalaikio turto, tiek palūkanų mokėjimų. Prisiminkime, kad palūkanos mokamos nebūtinai už paskolas iš finansinių įstaigų – gali būti ir akcininkų paskolų palūkanos ar kitų finansinių įsipareigojimų palūkanos.

Dažnu atveju, kreipiantis į paskolas teikiančias įstaigas, išgirsite prašymą patikslinti kokios buvo amortizacijos/nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudos už laikotarpį.  Tai daroma tam, kad apskaičiuoti grynąjį  įmonės generuojamą pinigų srautą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas didina sąnaudas, tačiau nemažina pinigų

Tai yra pagrindinis dalykas dėl kurio yra reikalingi patikslinimai apie ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas. Kaip pavyzdys – įmonė turi ilgalaikio turto už 20 000 EUR (sakykime, kad nusipirko autobusiuką vežti prekėms). Kasmetinės jo nusidėvėjimo sąnaudos siekia po 4 000 EUR. Tai reiškiasi, kad veiklos sąnaudose patiriamos 4 000 EUR nusidėvėjimo sąnaudos, pelnas mažėja šiuo dydžiu, tačiau įmonė, pinigų prasme, jų sumažėjimą turėjo tik įsigydama autobusiuką. Vėlesniais metais minėtos 4 000 EUR sąnaudos turimų pinigų nesumažina. Patikslinu, kad įsigyjant ilgalaikį turtą jis atvaizduojamas tik įmonės balanse, sąnaudose jo įsigijimo vertė neatsispindi, o atsispindi tik amortizacijos sąnaudos.

Šiuo atveju jei turėtume įmonės hipotetinį grynąjį pelną 5 000 EUR, prie jo pridedame nusidėvėjimo sąnaudas 4 000 EUR ir gauname, kad generuojamas laisvas pinigų srautas yra 9 000 EUR. Skaičiuojant kreditavimo galimybes tai itin keičia situaciją.

Finansinių skolų ir EBITDA santykis yra, daugeliu atveju, vienas svarbiausių rodiklių įmonių vertinime

Dauguma kreditorių santykį laiko vienu pagrindinių rodiklių. Vienas populiariausių interpretavimų – finansinių skolų ir EBITDA santykis turėtų nebūti didesnis nei 5 ir tai yra būtent metai. Tai reiškia, kad kreditorius tikisi, kad įmonė 5 metus generuos pakankamą tokią pat EBITDA kaip buvo praėjusiais metais.  Naudojant viršuje esantį hipotetinį atvejį, kur EBITDA būtų 9 000 EUR, tai šiuo atveju, įmonei ieškant papildomo finansavimo, kreditorius norėtų paskolinti iki 45 000 EUR (5 x 9 000 EUR). Jei amortizacijos sąnaudų nevertintume, maksimali suma kreditavimui būtų tik 25 000 EUR (5 x 5000 EUR).

Žinoma, kiekvienas verslo sektorius pasižymi savo specifika. Versluose, kuriuose reikalinga daug kapitalo, pvz. viešbučiuose, finansinės skolos ir EBITDA santykis dar gali būti priimtinas kai kurių kreditorių ir jei jis yra 10.

Aukščiau minėtieji pavyzdžiai parodo kodėl kreditoriams tokie dydžiai kaip nusidėvėjimo sąnaudos yra svarbūs – jie ieško jūsų finansuose galimybių paskolinti jūsų įmonės lūkesčius atitinkančias sumas.

Paulius Didžiulis,

Šeimos kredito unijos verslo plėtros vadovas

4 žmonėms patiko

Dalintis: