D.U.K.

 • Kreditas naujam verslui
  • Kreditas naujam verslui
  • Investicinis kreditas
  • Kreditas apyvartai
  • Paskola verslui
  • Visi

Kas yra Invega garantija?

INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones. INVEGOS veikla yra orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti SVV ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis INVEGOS įgyvendinamų priemonių ir veiklų buvo įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGOS valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų (toliau – ES struktūrinių fondų) lėšas.

Kaip užpildyti verslo planą ir kodėl jis reikalingas?

Verslo planas yra reikalingas pagrįsti verslo idėją, apskaičiuoti lėšų, investicijų ir paskolų poreikį, įvertinti verslo idėjos privalumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes. Verslo planas padeda išgryninti verslo paskolos poreikį, finansuotojui įvertinti galimybes skolinti. Tikima, kad verslo idėja su planu galima įgyvendinti sėkmingiau nei be jo.

Kodėl reikalingas užstatas?

Pagal Statistikos departamento (2018) duomenis Lietuvoje tik 32% naujų verslų išgyvena bent 5 metus. Tai rodo, kad pradedantysis verslas yra rizikingas. Paskolas finansuojame indėlininkų lėšomis todėl jaučiame atsakomybę ir vertiname prisiimamą riziką. Tam reikalingas užtatas siekiant sumažinti išduodamos paskolos riziką.