Paskola verslo pradžiai

Pasinaudokite galimybėmis investuoti į įrangą arba papildyti apyvartines lėšas taip reikalingas sklandžiam startui

Išmokėjimo būdas
Paskolos suma
8000

5 000 €

100 000 €

10 000 €
5 000 €
100 000 €
Paskolos terminas:
12 mėn.

6 mėn

24 mėn

12 mėn.
6 mėn.
24 mėn.
Mėnesio įmoka
177,54 €
Palūkanos
10 %
Sutarties mokestis
360,00 €
Išmokėjimo būdas
Paskolos suma
8000

5 000 €

100 000 €

10 000 €
5 000 €
100 000 €
Paskolos terminas:
12 mėn.

6 mėn

24 mėn

12 mėn.
6 mėn.
24 mėn.
Mėnesio įmoka
177,54 €
Palūkanos
10 %
Sutarties mokestis
360,00 €

Paskolos teikiamos pagal priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“. Ši priemonė skirta fiziniams asmenims arba mažoms ir labai mažoms įmonėms pradėti verslą arba finansuoti iki vienerių metų veikiantį verslą.

 

Dėl kredito gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą.

 

Priemonę „Verslumo skatinimas“ koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o ją valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

 

Priemonė finansuojama iš Europos socialinio fondo (VSF2). Panaudojus paskolos lėšas, galite kreiptis į INVEGĄ dėl darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimo pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“.

Palūkanų marža

3%

Maksimali suma

25 000 EUR

Maksimalus terminas

10 metų

Jaunoms įmonėms

Veikiančioms iki 1 metų

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra Invega garantija

INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.

INVEGOS veikla yra orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti SVV ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis INVEGOS įgyvendinamų priemonių ir veiklų buvo įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGOS valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų (toliau – ES struktūrinių fondų) lėšas.

Kaip užpildyti verslo planą ir kodėl jis reikalingas?

Verslo planas yra reikalingas pagrįsti verslo idėją, apskaičiuoti lėšų, investicijų ir paskolų poreikį, įvertinti verslo idėjos privalumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes. Verslo planas padeda išgryninti verslo paskolos poreikį, finansuotojui įvertinti galimybes skolinti.

Tikima, kad verslo idėja su planu galima įgyvendinti sėkmingiau nei be jo.

Kodėl reikalingas užstatas?

Pagal Statistikos departamento (2018) duomenis Lietuvoje tik 32% naujų verslų išgyvena bent 5 metus. Tai rodo, kad pradedantysis verslas yra rizikingas.

Paskolas finansuojame indėlininkų lėšomis todėl jaučiame atsakomybę ir vertiname prisiimamą riziką. Tam reikalingas užtatas siekiant sumažinti išduodamos paskolos riziką.