2022-12-05

Aktualijos

Dalintis:

Lietuvos bankas: kredito unijos didino palūkanas už indėlius, jų portfelis augo

Kredito unijos didino už indėlius mokamas palūkanas – per trečiąjį ketvirtį jų portfelis padidėjo 58 mln. Eur ir priartėjo prie 1 mlrd. Eur ribos, rodo naujausi kredito unijų rezultatai. Toliau augo ir kredito unijų paskolų portfelis, tačiau ne taip sparčiai kaip indėlių.

„Pasikeitusi palūkanų aplinka euro zonoje pasiekė ir šalies kredito unijų sektorių – maždaug pusė šalyje veikiančių kredito unijų pranešė trečiąjį ketvirtį didinusios palūkanas už terminuotuosius indėlius. Tikėtina, kad indėliai, pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis, ir toliau augs“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Pateiktų ataskaitų duomenimis, šių metų trečiąjį ketvirtį palūkanų normas už 12 mėn. trukmės terminuotuosius indėlius eurais padidino 30 iš 59 kredito unijų, vidutinė palūkanų norma už šiuos indėlius siekė 1,2 proc. Indėliai padidėjo 57,6 mln. Eur (6,2 %) ir pasiekė 985,1 mln. Eur. Nagrinėjamu laikotarpiu įtakos indėlių portfelio augimui turėjo ir sezoniškumas – daugiausia žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšų už parduotą žemės ūkio produkciją.

Kredito unijos didino ir verslo bei gyventojų kreditavimą – aptariamu laikotarpiu kredito unijų paskolų portfelis padidėjo 34,8 mln. Eur, arba 4 proc., ir pasiekė 909,8 mln. Eur. Iš jų 656,5 mln. Eur (72 % viso portfelio) sudarė paskolos fiziniams asmenims ir 253,3 mln. Eur (28 % viso portfelio) – juridiniams asmenims. Tačiau jau trečią ketvirtį iš eilės paskolos juridiniams asmenims didėjo sparčiau nei fiziniams asmenims. Trečiąjį ketvirtį paskolos fiziniams asmenims padidėjo 24,2 mln. Eur, arba 3,8 proc., o paskolos juridiniams asmenims – 10,6 mln. Eur, arba 4,4 proc.

Pateiktų ataskaitų duomenimis, kredito unijų sektoriaus 2022 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas buvo 8,1 mln. Eur pelnas. Nuosekliai mažėjo nuostolingai dirbančių kredito unijų skaičius. Pelningai dirbusios 55 kredito unijos uždirbo 8,2 mln. Eur pelną, o 4 kredito unijos patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. 2021 m. per tą patį laikotarpį kredito unijos uždirbo 8 mln. Eur pelną.Didžiausią teigiamą įtaką veiklos rezultatui turėjo didėjantis kreditavimo mastas. Trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, kredito unijos uždirbo 21 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų ir 14 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų

Didžiausia nagrinėjamo laikotarpio išlaidų dalis (62 %) teko operacinėms išlaidoms, kurios, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 20 proc, o joms padengti prireikė beveik 50 proc. visų pajamų (prieš metus – 48,6 %). Kredito unijų personalo išlaikymo išlaidos padidėjo apie 18, o bendrosios ir administracinės išlaidos – 23 proc.

Kredito unijų turtas aptariamu laikotarpiu padidėjo 6,1 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė 1,2 mlrd. Eur. 2022 m. spalio 1 d. ataskaitų duomenimis, visos kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvus daugelis kredito unijų vykdė su nemaža atsarga.

2022 m. spalio 1 d. finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 59 kredito unijos, vienijusios 168,4 tūkst. narių. Be pagrindinės buveinės, kredito unijos paslaugas teikė dar 78 struktūriniuose padaliniuose.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

 

0 žmonių patiko

Dalintis: